Odborná pracovná schôdza SLLC

 21.9.2023

X. Aliho gynekologický deň

22.9.2023

Spolok lekárov v Lučenci je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti združujúca lekárov pôsobiacich v okrese Lučenec.

Našou hlavnou náplňou je poskytovať platformu pre celoživotné vzdelávanie a výmenu skúseností a vedomostí medzi lekármi naprieč vekovými skupinami a odbornosťami.

Naše aktivity sú spojené s organizačným a programovým zabezpečením vzdelávacích podujatí na mesačnej báze formou odborných pracovných schôdzí.

Spolupracujeme so Spolkami lekárov pôsobiacich v oblasti okresov juhu Banskobystrického samosprávneho kraja (Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava) na organizácii výročného odborného podujatia Gemersko-Novohradský lekársky a zdravotnícky deň.