Odborná pracovná schôdza Spolku lekárov v Lučenci

25.1.2024

Historická budova radnice, Dr. Herza 1, 984 01 Lučenec 

Gescia: pediatria, gynekológia a pôrodníctvo

Odborná pracovná schôdza Spolku lekárov v Lučenci

22.2.2024

Historická budova radnice, Dr. Herza 1, 984 01 Lučenec 

Gescia: vnútorné lekárstvo

Odborná pracovná schôdza Spolku lekárov v Lučenci

21.3.2024

Historická budova radnice, Dr. Herza 1, 984 01 Lučenec 

Gescia: onkológia, radiačná onkológia

Odborná pracovná schôdza Spolku lekárov v Lučenci

25.4.2024

Historická budova radnice, Dr. Herza 1, 984 01 Lučenec 

Gescia: ortopédia, úrazová chirurgia

Odborná pracovná schôdza Spolku lekárov v Lučenci

20.6.2024

Historická budova radnice, Dr. Herza 1, 984 01 Lučenec 

Gescia: všeobecná chirurgia, cievna chirurgia