Výbor SLLC

MUDr. Peter Sečník, Ph.D.
predseda SLLC

SK-Lab s.r.o. – klinické laboratórium,
Júliusa Szabóa 2a, 98401 Lučenec
peter.secnikjr@sklab.sk, 047 4333 210

MUDr. Juraj Cseri
podpredseda SLLC

Chirurgické oddelenie VšNsP Lučenec,
Námestie Republiky 2373/15, 984 01 Lučenec

MUDr. Šimon Číčel
vedecký sekretár SLLC

Chirurgické oddelenie VšNsP Lučenec,
Námestie Republiky 2373/15, 984 01 Lučenec

MUDr. Henrieta Halmová
hospodár SLLC

OSTEOMED s.r.o.,
Ulica Erenburgova 1718/15, 984 01 Lučenec

MUDr. Libor Lóška
člen výboru

Lomalib s.r.o.
Poliklinika Q, Rúbanisko II/77, 984 01 Lučenec

Dozorná rada SLLC

MUDr. Jaroslava Machanová
predsedkyňa DR SLLC

Ambulancia klinickej onkológie VšNsP Lučenec,
Námestie republiky 2373/15, 984 01 Lučenec

MUDr. Marta Hricová
členka DR SLLC

REVITAMED s.r.o.
Modré zeme  5638/14, 98401  Lučenec

MUDr. Nataliya Zherebak
členka DR SLLC

VšNsP Lučenec,
Námestie Republiky 2373/15, 984 01 Lučenec