Odborná pracovná schôdza Spolku lekárov v Lučenci

21.9.2023

Historická budova radnice, Dr. Herza 1, 984 01 Lučenec 

Gescia: Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny VšNsP Lučenec, n.o.

X. Aliho gynekologický deň

22.9.2023

Reštaurácia Biela Labuť, Lučenec 

Organizátor: Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie VšNsP Lučenec, n.o.

Odborný garant: MUDr. Tibor Danicsek

Odborná pracovná schôdza Spolku lekárov v Lučenci

19.10.2023

Historická budova radnice, Dr. Herza 1, 984 01 Lučenec 

Gescia: laboratórna diagnostika, zobrazovacie metódy

Odborná pracovná schôdza Spolku lekárov v Lučenci

23.11.2023

Historická budova radnice, Dr. Herza 1, 984 01 Lučenec 

Gescia: neurológia, infektológia

Odborná pracovná schôdza Spolku lekárov v Lučenci

14.12.2023

Historická budova radnice, Dr. Herza 1, 984 01 Lučenec 

Gescia: Fórum mladých lekárov