Spolok lekárov v Lučenci

Latest Past Udalosti

Odborná pracovná schôdza SLLC

Gescia: Chirurgické oddelenie a Oddelenie cievnej chirurgie VšNsP Lučenec Odborný program: 1.       Číčel Š., Brunčák P., Sabolčáková M.: Prolaps rekta – možnosti chirurgickej liečby 2.       Tóth L., Brunčák P., Číčel Š., […]